Loading...

公司简介

About Us

酒中不语真君子,财上分明大丈夫。

jiǔ zhōng bú yǔ zhēn jun1 zǐ ,cái shàng fèn míng dà zhàng fū 。

干一行爱一行,只要在一个行业里持续深耕,自然可以做出成就。

gàn yī háng ài yī háng ,zhī yào zài yī gè háng yè lǐ chí xù shēn gēng ,zì rán kě yǐ zuò chū chéng jiù 。

水太清则无鱼,人太察则无谋。

shuǐ tài qīng zé wú yú ,rén tài chá zé wú móu 。

公司简介

Our About

公司简介

亚博全站首页_登录平台飞云钟表加工场 ,于1995在福建省福州市注册成立,我公司以出产加工的模式经营石英钟机芯; LCD模块 ; 钟头; 钟胆; 时钟配件 。飞云钟表加工场办公地址为广东 东莞市 长安镇莲峰路莲峰巷28号一楼,假如您对我们的产物 、手艺或办事有爱好 ,随时接待您的来电或上门咨询。